Użycie trzech kamer CCTV w domu wielorodzinnym stanowi naruszenie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Islandzki organ ochrony danych („Persónuvernd”) stwierdził, że użycie trzech kamer CCTV w domu wielorodzinnym stanowiło naruszenie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeden z sąsiadów osoby, która złożyła skargę do Persónuvernd umieścił trzy kamery CCTV, na zewnątrz domu wielorodzinnego, a ich pole widzenia rozciągało się na wspólny ogród, parking skarżącego oraz publiczną ulicę i chodnik przed domem. Choć teoretycznie taki monitoring mógłby być oparty na prawnie uzasadnionych interesach sąsiada, w szczególności na użytek bezpieczeństwa i ochrony mienia, to nie wykazano potrzeby monitorowania obszarów poza jego nieruchomością w celu osiągnięcia wyżej wymienionych celów, a zatem nie ustalono uzasadnionego interesu sąsiada jako podstawy prawnej przedmiotowego przetwarzania. Persónuvernd nakazał sąsiadowi zaprzestanie nadmiarowego wykorzystania monitoringu i usunięcie wszystkich zarejestrowanych materiałów, jak również przedłożenia organowi nadzorczemu potwierdzenia wykonania tych zaleceń.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS