Włoski organ nadzorczy publikuje stronę informacyjną o „dark patterns”

Garante, opublikował stronę informacyjną poświęconą „dark patterns” – manipulacyjnym praktykom wykorzystywanym przez niektóre strony internetowe, aby wpłynąć na decyzje użytkowników. Strona ma na celu zwiększenie świadomości na temat takich praktyk i ich wpływu na prywatność użytkowników.
Dark patterns to techniki projektowania interfejsu, które wprowadzają użytkowników w błąd lub nakłaniają ich do wykonania działań, które nie są dla nich korzystne, takich jak udostępnianie danych osobowych czy zgodzenie się na niechciane usługi. W niektórych przypadkach „dark patterns” mogą być wykorzystywane do naruszenia przepisów o ochronie danych, takich jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).
Strona informacyjna opracowana przez Garante zawiera przykłady „dark patterns”, które warto znać, aby unikać niechcianego udostępniania danych. Ponadto, strona oferuje porady, jak chronić swoją prywatność online i wskazówki, jak zgłosić naruszenie prywatności.
Garante podkreśla, że przepisy dotyczące ochrony danych mają na celu zapewnić użytkownikom większą kontrolę nad swoimi danymi osobowymi, a wprowadzanie ich w błąd w celu uzyskania zgody na przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem. W związku z tym, włoski organ nadzoru zachęca użytkowników do zgłaszania wszelkich przypadków wykorzystywania „dark patterns”, które mogą naruszać przepisy o ochronie danych.

Publikacja strony informacyjnej o „dark patterns” przez Garante jest ważnym krokiem w kierunku zwiększenia świadomości społecznej na temat zagrożeń dla prywatności wynikających z tych nieetycznych praktyk. W odpowiedzi na rosnące obawy dotyczące prywatności użytkowników, organy nadzoru na całym świecie zaczynają zwracać większą uwagę na problematykę „dark patterns” i ich wpływ na ochronę danych.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS