Wytyczne dot. Internetu rzeczy (IoT) dla amerykańskich agencji federalnych

Narodowy Instytut Norm i Technologii (NIST) wydał ostateczne wytyczne dotyczące Internetu rzeczy (IoT) dla agencji federalnych w celu wsparcia ich procesu zarządzania ryzykiem związanym z włączeniem urządzeń IoT do systemów federalnych. Zostały one opracowane w oparciu o informacje związane z identyfikacją wymagań dotyczących cyberbezpieczeństwa urządzeń dla urządzeń IoT, w tym m.in. wpływu na źródła i zdarzenia zagrożeń oraz określania zaktualizowanych ocen ryzyka. Katalog wymagań cyberbezpieczeństwa urządzeń IoT został zaktualizowany w celu zwiększenia spójności i osiągnięcia równowagi pomiędzy aspektami technicznymi i nietechnicznymi.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS