Wytyczne dot. stosowania RODO w HR na Gibraltarze

Organ Regulacyjny Gibraltaru (GRA) opublikował zalecenia dotyczące przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu. Wytyczne mają na celu pomoc w zapewnieniu zgodności z ochroną danych zgodnie z wymogami RODO. Koncentrują się one na kilku obszarach:
  • obowiązkach pracodawcy, w tym podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych i wymaganiach dotyczących rozliczalności,
  • procesie rekrutacji i przechowywaniu dokumentacji rekrutacyjnej,
  • prowadzeniu dokumentacji dotyczącej zatrudnienia, w tym przechowywaniu akt, skarg i zwolnień oraz outsourcingu obsługi kadrowej,
  • monitoringu wizyjnym w miejscu pracy,
  • wykorzystywaniu prywatnego sprzętu w realizacji obowiązków służbowych,
  • oceny skutków dla ochrony danych osobowych,
  • pracy zdalnej,
  • indywidualnych prawach pracowników.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS