Luksemburski organ nadzorczy nałożył na spółkę środki naprawcze zobowiązując firmę do podania szczegółowych informacji dotyczących inspektora ochrony danych

Luksemburski organ nadzorczy nałożył na spółkę środki naprawcze zobowiązując firmę do podania szczegółowych informacji dotyczących inspektora ochrony danych. Krajowa Komisja Ochrony Danych (CNPD) uznała, że doszło do naruszenia obowiązków w zakresie przekazywania danych kontaktowych inspektora ochrony danych organowi nadzorczemu oraz wykazania, że inne zadania wykonywane przez IOD nie powodują konfliktu interesów z jego rolą.

źródło

 

 

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS