Europejska Rada ds. Płatności (EPC) publikuje coroczną aktualizację algorytmów kryptograficznych

EPC opublikowała coroczną aktualizację algorytmów kryptograficznych, zawierającą przegląd i rekomendacje dotyczące stosowania różnych technologii kryptograficznych w celu zabezpieczenia danych.
Aktualizacja ta ma na celu dostarczenie najnowszych informacji na temat rozwoju technologii kryptograficznych, a także wskazanie algorytmów, które zostały uznane za bezpieczne i zalecane do zastosowania w sektorze ochrony danych. Coroczna aktualizacja jest istotnym narzędziem dla podmiotów przetwarzających dane, ponieważ pozwala im na śledzenie postępów w dziedzinie kryptografii i dostosowanie swoich praktyk zgodnie z najlepszymi praktykami.
Wśród kluczowych zagadnień poruszonych w aktualizacji znalazły się:
  • rekomendacje dotyczące algorytmów szyfrowania symetrycznego, takich jak AES, które są nadal uznawane za bezpieczne i efektywne;
  • zalecenia dotyczące stosowania kryptografii asymetrycznej, w tym algorytmów RSA i ECC, które są niezbędne do zapewnienia poufności, integralności i uwierzytelnienia danych;
  • wskazanie na konieczność uwzględnienia technologii kryptograficznych opartych na kwantowych metodach, w obliczu postępującego rozwoju komputerów kwantowych, które mogą zagrozić obecnym metodom kryptografii.
EPC podkreśliła również, że aktualizacja ta jest wynikiem współpracy z wieloma ekspertami z dziedziny kryptografii. Dzięki temu podmioty przetwarzające dane mają dostęp do rzetelnych informacji i rekomendacji, które mają kluczowe znaczenie dla ochrony prywatności i bezpieczeństwa informacji.
Coroczna aktualizacja algorytmów kryptograficznych jest istotnym źródłem wiedzy dla wszystkich organizacji, które pragną utrzymać wysoki poziom ochrony danych. Dostarcza ona najnowszych informacji na temat aktualnych i przyszłych zagrożeń dla prywatności, a także wskazówek dotyczących wyboru odpowiednich technologii kryptograficznych, aby sprostać tym wyzwaniom.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS