Google ułatwi możliwość usunięcia danych

27 kwietnia 2022 r. Google opublikowało informację, zgodnie z którą wkrótce ma zostać ulepszony mechanizm, umożliwiający użytkownikom usuwanie swoich danych osobowych z wyników wyszukiwania. Dotychczasowe rozwiązania pozwalały na korzystanie z prawa do bycia zapomnianym jedynie w przypadku wykazania, że nasze dane dostępne w wyszukiwarce, mogą być wykorzystane w sposób zagrażający naszym prawom. Wniosek o usunięcie danych musiał być uzasadniony i zawierać dowód np. na narażenie nas na kradzież tożsamości lub oszustwa finansowe. Nowe rozwiązania mają pozwolić na wyczyszczenie wyszukiwarki z naszych danych na każde życzenie, bez konieczności uzasadniania naszego wniosku. Jednocześnie wnioski mają być rozpatrywane znacznie szybciej, w czym pomóc mają nowowdrożone algorytmy.

Oczywiście, nie każdy wniosek zostanie jednak uwzględniony. Należy pamiętać, że prawo do bycia zapomnianym gwarantowane przez art. 17 RODO nie jest absolutne i podlega ograniczeniom. Google wskazuje, że nie będzie w stanie wymazać naszych danych, gdy będą częścią istotnego artykułu lub zostaną zawarte na stronach organów administracji publicznej. Nowe narzędzia mają pozostać także w zgodzie z prawem pozostałych użytkowników do dostępu do informacji. Firma przypomina, że żądanie usunięcia danych dotyczy jedynie danych pokazujących się w wynikach wyszukiwania, bez wpływu na to, co znajduje się na stronach należących do innych podmiotów. Jeżeli chcemy, aby nasze dane zostały usunięte z konkretnych stron internetowych, swoje żądanie powinniśmy skierować do ich właścicieli.

Źródło

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS