Komisja Europejska badania zgodność platformy X z DSA

Komisja Europejska oficjalnie wystosowała do platformy X, dawniej znanej jako Twitter, zapytanie dotyczące przestrzegania przez nią postanowień ustawy o usługach cyfrowych (DSA). Po uzyskaniu statusu bardzo dużej platformy online (VLOP) według DSA, X musi przestrzegać jej zasad, w tym pod kątem oceniania i minimalizowania ryzyka związanego z rozpowszechnianiem nielegalnych treści czy dezinformacji.

Komisja prowadzi postępowanie dotyczące przestrzegania przez X postanowień DSA, w tym polityki i działań dotyczących zgłoszeń o nielegalnych treściach, obsługi skarg, oceny ryzyka i środków mających na celu zminimalizowanie zidentyfikowanych zagrożeń.

W zależności od odpowiedzi X Komisja zdecyduje o dalszych krokach, które mogą prowadzić do formalnego wszczęcia postępowania na mocy artykułu 66 DSA. Nieodpowiednie reagowanie X na zapytanie może skutkować nałożeniem kary finansowej.

Źródło

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS