Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie z badania dot. Internetu rzeczy (IoT)

W sprawozdaniu końcowym i towarzyszącym mu dokumencie roboczym określono potencjalne problemy w zakresie konkurencji na szybko rozwijających się rynkach produktów i usług związanych z IoT. Jednym z głównych obszarów budzących obawy zainteresowanych stron jest szeroki dostęp dostawców asystentów głosowych do danych, w tym informacji dotyczących interakcji użytkowników z inteligentnymi urządzeniami. Gromadzenie dużych ilości danych umożliwia dostawcom asystentów głosowych na dynamiczne rozwijanie swych inteligentnych produktów i usług, co istotnie wpływa na ich pozycję rynkową. Informacje zebrane w kontekście badania sektorowego dotyczącego Internetu rzeczy dla będą stanowiły wytyczne dla przyszłych działań Komisji w zakresie egzekwowania prawa i działań regulacyjnych. W sprawozdaniu Komisja stwierdziła, że podobne badania sektorowe mogą skłonić przedsiębiorstwa do przeglądu swoich praktyk handlowych, zwłaszcza pod kątem kwestii związanych z ochroną konkurencji i konsumentów.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS