Litewski Państwowy Inspektorat Ochrony Danych wydał rekomendacje dot. przetwarzania danych osobowych dłużników

Zalecenia mają na celu ułatwienie zrozumienia zasad mających zastosowanie do przetwarzania danych osobowych dłużników zgodnie z RODO. Organ omawia w nich kluczowe kwestie związane z ochroną danych, takie jak zasady przetwarzania danych, podstawy prawne przetwarzania oraz role i obowiązki stron uczestniczących w przetwarzaniu. Należy pamiętać o tym, że prawa przysługujące na podstawie RODO nie wpływają na zobowiązania dłużników wobec wierzycieli. Organ podkreślił przy tym, że nie posiada uprawnień do decydowania o metodach obliczania długu lub orzekania istnieniu lub nieistnieniu długu, jego zasadności, czy o wysokości odsetek.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS