Możesz już zastrzec swój numer PESEL

Od 17 listopada 2023 r. obywatele Polski mogą zastrzec swój numer PESEL. Zastrzeżenie numeru PESEL ma na celu ochronę przed nieautoryzowanym wykorzystaniem tego numeru przez osoby trzecie, co zapobiega między innymi wzięciu kredytu na czyjś numer PESEL czy zawarciu innych umów finansowych bez zgody właściciela numeru. Jest to odpowiedź polskiego rządu na rosnące zagrożenia związane z oszustwami finansowymi

Decyzja o zastrzeżeniu numeru PESEL wiąże się z pewnymi ograniczeniami, jak niemożność uzyskania kredytu czy podpisania aktu notarialnego. Procedurę zastrzeżenia można przeprowadzić online na stronie mobywatel.gov.pl, osobiście w urzędzie gminy, a w przyszłości także przez aplikację mobilną mObywatel.

Instytucje finansowe mają czas do 1 czerwca 2024 r. na dostosowanie się do nowych regulacji. Do tego czasu ochrona nie będzie jeszcze w pełni skuteczna, ale mimo to rekomenduje się wcześniejsze zastrzeżenie numeru PESEL. W przypadku wyłudzeń finansowych, posiadanie zastrzeżonego numeru może stanowić ważny argument na dowód, że osoba, która padła ofiarą wyłudzenia, w istocie nie chciała zaciągnąć żadnego zobowiązania finansowego.

Więcej informacji na mobywatel.gov.pl.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS