Najważniejszy jest PESEL?

Według ostatniego badania ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów pod patronatem Urzędu Ochrony Danych Osobowych Polacy uważają PESEL za najważniejszy element danych osobowych, który wyprzedza imię i nazwisko czy adres zamieszkania. Zgodnie z wynikami, 91,9% respondentów uważa PESEL za dane osobowe, podczas gdy 89,5% wskazało imię i nazwisko.

Jedynie 45,1% badanych uważa własny wizerunek za dane osobowe, a mniej niż 40% do tej kategorii zalicza odciski palców. Tymczasem te elementy, będące danymi biometrycznymi, są niezwykle istotne z punktu widzenia ochrony naszej prywatności i tożsamości.

Największe zagrożenie dla bezpieczeństwa danych osobowych, według badanych, stanowią fałszywe telefony, e-maile i SMS-y. Ponadto 42% respondentów obawia się kradzieży danych poprzez oszustwa lub wyłudzenia, a 20% obawia się włamania przez hakerów do komputera lub telefonu.

Liczba osób, które deklarują wiedzę na temat ochrony swoich danych osobowych nieznacznie spadła w porównaniu do ubiegłego roku — z 90,2% do 88,6%. Tylko 15% ankietowanych jest absolutnie pewnych, że poradzi sobie z zagrożeniami związanymi z ochroną danych osobowych.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS