Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska podpisują Europejską deklarację praw i zasad cyfrowych

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Komisji i Rady Europejskiej podpisali 15 grudnia 2022 r. europejską deklarację praw i zasad cyfrowych, zgodnie z propozycją Komisji ze stycznia 2022 r. i w celu wsparcia celów Kompasu Cyfrowego 2030. Deklaracja przedstawia zobowiązanie UE do bezpiecznej, pewnej i zrównoważonej transformacji cyfrowej, która stawia prawa osób fizycznych w centrum, ukierunkowując decydentów i przedsiębiorstwa mające do czynienia z nowymi technologiami oraz zamierzając kierować podejściem UE do transformacji cyfrowej w skali globalnej.
W deklaracji przedstawiono następujące prawa i zasady cyfrowe, poparte różnymi zobowiązaniami związanymi z ich egzekwowaniem:
  • postawienie ludzi w centrum transformacji cyfrowej;
  • wspieranie solidarności i inkluzyjności poprzez komunikację, edukację cyfrową, szkolenia, uczciwe i sprawiedliwe warunki pracy oraz dostęp do cyfrowych usług publicznych;
  • podkreślenie znaczenia wolności wyboru i sprawiedliwego środowiska cyfrowego;
  • promowanie uczestnictwa w cyfrowej przestrzeni publicznej;
  • zwiększenie bezpieczeństwa, ochrony i wzmocnienia pozycji ludzi w środowisku cyfrowym, zwłaszcza w przypadku dzieci i młodzieży; oraz
  • promowanie zrównoważonego rozwoju.
W ramach zwiększania bezpieczeństwa, ochrony i wzmocnienia pozycji deklaracja zobowiązuje do ochrony prywatności i zwiększenia indywidualnej kontroli nad danymi. Ponadto deklaracja stwierdza, że każdy ma prawo do zachowania poufności swojej komunikacji i informacji zawartych w jego urządzeniach elektronicznych oraz do tego, by nie podlegać bezprawnemu nadzorowi w sieci, bezprawnemu śledzeniu lub przechwytywaniu danych. Każdy powinien mieć możliwość określenia swojej spuścizny cyfrowej i decydowania o tym, co stanie się z jego kontami osobistymi i informacjami, które go dotyczą, po jego śmierci.

Komisja będzie monitorować postępy w implementowaniu praw i zasad cyfrowych oraz składać roczne sprawozdania na ten temat.

 

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS