Przepływ danych w Europie

Komisja Europejska opublikowała dokument dotyczący ilości danych przepływających do głównych infrastruktur chmury obliczeniowej w 27 państwach członkowskich, a także w Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Badanie ukazuje przegląd ilości i rodzajów danych przetwarzanych w chmurze w podziale na sektory gospodarki, lokalizację, wielkość przedsiębiorstw i rodzaj usług. Komisja wskazuje, że osoby odpowiedzialne za tworzenie polityki i podejmowanie decyzji, jak również przedsiębiorcy i administracja publiczna mogą wykorzystać to badanie jako punkt odniesienia w celu wsparcia procesu podejmowania decyzji dotyczących przyszłych umów handlowych, decyzji biznesowych oraz inwestycji w chmury obliczeniowe.

Wyniki pokazują, że w 2020 r. największy przepływ danych pochodził z sektora zdrowia, a Niemcy odnotowały największy wolumen napływu danych. Komisja szacuje, że do 2030 r. przepływ danych pochodzących z europejskich przedsiębiorstw będzie 15 razy większy niż w 2020 r. Rozpoczęto również badanie uzupełniające w celu oszacowania wartości gospodarczej przepływu (napływu i odpływu) danych w UE, a także w stosunkach z państwami trzecimi, takimi jak USA i Chiny.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS