Świadomość dot. cyberbezpieczeństwa w UE

Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego (ENISA) opublikowała sprawozdanie na temat świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa. Zgodnie z rekomendacjami państwa członkowskie UE powinny podjąć konkretne działania zmierzające do zapewnienia cyberbezpieczeństwa.
ENISA przedstawiła szereg zaleceń mających na celu zwiększenie skuteczności krajowych działań w zakresie podnoszenia świadomości, które koncentrują się wokół czterech punktów:
  1. budowanie świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa, tego, kogo ono dotyczy oraz jakie są jego główne cele;
  2. regularne oceny tendencji i wyzwań związanych z cyberbezpieczeństwem poprzez prowadzenie analiz i sprawozdań dotyczących zagrożeń;
  3. pomiar cyberbezpieczeństwa poprzez uwzględnienie wzorców myślenia i zachowania obywateli UE;
  4. planowanie kampanii na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS